Bình Dương: Nỗ lực hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ trước ngày 31/8/2022

https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2022/08/55-binh-duong-no-luc-hoan-thanh-chi-ho-tro-tien-thue-nha-tro-truoc-ngay-31-8-202

Nhận xét

  1. Ngày 15/8/2022 là hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để bảo đảm quyền và lợi ích của NLĐ, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang nỗ lực, tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để nhanh chóng thẩm định, phê duyệt, hoàn thành việc chi trả trước ngày 31/8/2022.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

XEM THÊM ⬇