Lấy ý kiến dự thảo quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2022/07/666-lay-y-kien-du-thao-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-dat-tren-dia-ban-tinh-binh-duon

Nhận xét

XEM THÊM ⬇

Tập đoàn Thuận An góp mặt trong dự án hơn 3.800 tỷ đồng ở Bình Dương