Bình Dương thông qua quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu công nghiệp "khủng"

https://nld.com.vn/thoi-su/binh-duong-thong-qua-quy-hoach-chi-tiet-1-2000-khu-cong-nghiep-khung-20220701111454927.htm

Nhận xét

XEM THÊM ⬇