Bình Dương: 42,1% công nhân không đủ trang trải, chỉ 0,4% có tích lũy

https://laodong.vn/cong-doan/binh-duong-421-cong-nhan-khong-du-trang-trai-chi-04-co-tich-luy-1069894.ldo

Nhận xét

XEM THÊM ⬇