5 địa phương có thu nhập bình quân của người lao động cao nhất quý II/2022, Bình Dương hay TP. Hồ Chí Minh đứng đầu?

http://toquoc.vn/5-dia-phuong-co-thu-nhap-binh-quan-cua-nguoi-lao-dong-cao-nhat-quy-ii-2022-binh-duong-hay-tp-ho-chi-minh-dung-dau-4202214713817972.htm

Nhận xét

  1. TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương là 2 địa phương dẫn đầu cả nước với mức thu nhập lần lượt là 9,1 triệu đồng/người/tháng và 8,9 triệu đồng/người/tháng.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

XEM THÊM ⬇