Bình Dương thông qua quy hoạch 1/5000 Khu công nghiệp VSIP III

https://ndh.vn/quy-hoach/binh-duong-thong-qua-quy-hoach-1-5000-khu-cong-nghiep-vsip-iii-1317511.html

Nhận xét

XEM THÊM ⬇