Hoàn trả tiền đóng BHXH thời gian trùng nhau cho người lao động

Trường hợp người lao động có 2 sổ BHXH, cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với thời gian đóng trùng nhau và thực hiện gộp sổ BHXH cho người lao động

Hồ Văn Kịp (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Hiện tại tôi có 2 sổ BHXH và có thời gian đóng BHXH trùng nhau. Vậy tôi muốn nhập 2 sổ BHXH thành 1 thì phải làm như thế nào, thủ tục ra sao và thời gian đóng trùng nhau giải quyết như thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo các quy định hiện hành, trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động (NLĐ) số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Như vậy, cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với thời gian đóng trùng nhau và thực hiện gộp sổ BHXH cho NLĐ. Đề nghị ông nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và các sổ BHXH để được giải quyết.


Tin liên quan