Bình Dương đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 toàn thể hệ thống chính trị, xã hội tỉnh Bình Dương vào cuộc quyết liệt.


Tối thiểu 60% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương được cài ứng dụng Bluezone.

Theo đó, ngày 17/8 Ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành chỉ thị số 12/CT-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huy động toàn thể hệ thống chính trị, xã hội cùng cấp vào cuộc theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để đề nghị, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone. Đảm bảo đến ngày 20/8/2020, tối thiểu 60% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài ứng dụng Bluezone. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo theo dõi, thu thập thông tin tình hình triển khai của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để định kỳ báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế triệt để yêu cầu cán bộ, nhân viên cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cá nhân; Hướng dẫn người dân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cài đặt ứng dụng Bluezone. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và xã hội, Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề, trường đại học trên địa bàn triệt để yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và cho người thân.

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng , chống dịch Covid – 19 các cấp, chỉ đạo triệt để việc cài đặt ứng dụng Bluezone trong các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trưởng Ban điều hành khu cách ly tập trung cấp tỉnh , huyện: Chỉ đạo các khu cách ly y tế triệt để yêu cầu các công dân thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những công dân thuộc diện phải xét nghiệm Covid 19 trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh của mình. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Duy Nghĩa – Phan Nghĩa


Tin liên quan