2020 là năm cuối cùng được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 một ngày

Năm nay sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo Bộ luật Lao động 2012 và sắp có sự thay đổi vào năm 2021.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, ngày Quốc khánh 2/9 dương lịch hằng năm, người lao động được nghỉ làm 1 ngày và hưởng nguyên lương.


Năm 2020, người lao động vẫn được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 chỉ 1 ngày.

Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2020) rơi vào Thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi, thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, từ năm 2021 khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Hiện nay, nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ Quốc khánh 2/9 thì tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.

Theo đó, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm vào ngày 2/9, tổng tiền lương mà người lao động nhận được ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Đặc biệt, người sử dụng lao động không được ép người lao động đi làm vào ngày nghỉ 2/9 mà chỉ bố trí người lao động đi làm khi được sự đồng ý của họ.

Nếu người sử dụng lao động vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng vì có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm hoặc nghỉ Lễ, Tết quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Link nguồn: http://danviet.vn/2020-la-nam-cuoi-cung-duoc-nghi-le-quoc-khanh-2-9-mot-ngay-5020207813122311.htm

Tin liên quan